Våld och mansrollen

Diskussioner som kopplar manlighet till våld väcker starka känslor. Oftast bildas två läger. Den ena sidan talar om det ”skyldiga könet” och anklagar ”varje man för varje våldtäkt”. Den andra avfärdar allt tal om mäns kollektiva skuld eller ansvar för våldet med att det är ett fåtal galningar som råkar ha manligt kön som utför dessa våldshandlingar. Det borde vara tämligen svårt att motbevisa att våld och manlighet hör ihop (statistiken talar sitt tydliga språk) och därför skulle diskussionen vinna på att erkänna detta samband, utan att för den skull dra slutsatsen att alla män är våldtäktsmän. Den intressanta frågan blir istället: När övergår ”vanlig” manlighet till att bli kriminalitet? När övergår vardagsmannen till att bli våldsverkare?

Genom att manifestera sin manlighet signalerar man också ett dolt hot om att använda våld om man inte får sin vilja fram. Denna signal får rädsla som konsekvens hos många kvinnor eftersom kvinnligheten i sin tur är konstruerad till att aldrig använda våld och därmed avsevärt försvårar möjligheten att kunna försvara sig mot kränkningar. Min egen erfarenhet som stödperson på kvinnojourer har lärt mig att det inte existerar några misshandelsförhållanden där mannen slår kvinnan utan att först ha utövat en lång tids psykisk misshandel i form av hot om våld. Kvinnofridskränkning ska därför inte blandas ihop med den klassiska scenen med en örfil som maken får av sin fru när hon kommer på honom med en älskarinna. En kliché som ibland föranleder kommentarer om att mansmisshandel utövad av kvinnor skulle vara minst lika vanlig som det motsatta förhållandet. Kvinnofridskränkningen går i vissa sammanhang under begreppet ”Mäns våld mot kvinnor” men denna explicita hänvisning till män som gärningsmän är kontroversiell och infördes mycket senare i svensk debatt än exempelvis i England. Istället talades det länge om familjevåld och i medierna används fortfarande begreppet ”lägenhetsbråk”. Mäns hot om våld mot kvinnor får andra konsekvenser än mäns hot om våld mot andra män. Hårddraget kan man säga att kvinnor blir rädda och anpassar sig medan män blir rädda och går till motangrepp.