Lymfan.nu har bytt webbadress och finns numera på svenskaodemforbundet.se.

Ödem

En onaturlig svullnad

Ödem är en svullnad i kroppen som inte ska finnas där. Ödem kan uppstå i och på många olika kroppsdelar och vanliga former av ödem är:

  • Lymfödem - vanligast i armar och ben och kommer sig av ett dåligt avflöde av lymfvätska från lymfsystemet. 
  • Lipödem - kronisk störning i fettvävnaden som påverkar blodkärl, lymfkärl och nerver. Drabbar nästan bara kvinnor och är förmodligen genetiskt betingad.  Fettsugning för att minska fettansamlingar är en effektiv behandling vid lypödem
  • Venösa ödem - vensystemet i benen fungerar inte som det ska och vätska samlas runt anklar och i fötter.

Vätskansamling

Ofta uppstår ett ödem i ben och/eller fötter eftersom det är de lägst sittande kroppsdelarna som därför av naturliga skäl först fylls med vätska när kroppens naturliga dränagesystem inte fungerar som det ska. Vätskan samlas i vävnader under huden och mellan organen. Ofta finns en koppling mellan ödem och ett överdrivet saltintag och den första åtgärden för att behandla ödem brukar vara att minska saltintaget.

Ödem kan inte botas men ofta behandlas. Hur man behandlar ett ödem beror på vad det är för typ av ödem och vilka önskemål som finns hos den drabbade.

Om du drabbas

De första symptomen på att man har drabbats av ödem är spänd, öm hud. Snart blir huden också tjockare och en onaturlig svullnad uppstår. Man kan också uppleva domningar och värk i den aktuella kroppsdelen och, givetvis, minskad rörlighet. Det antas att ödem till största del är ärftligt betingat, men det finns också ödem som uppkommer efter trauman.

Behandling

Att behandla ödem i ett tidigt stadium är viktigt för att framgångsrikt behandla symtomen: Det finns ingen bot för ödem, men behandlingen kan ge goda resultat. Ofta går behandlingen ut på att man pressar ihop vävnaden kring ödemet, ofta med hjälp av kompressionsplagg. Massage, smörjning av utsatt kroppsdel och att sova med kroppsdelen i högläge är också effektiva behandlingsmetoder. I de svåraste fallen kan en operation komma på fråga.